ردیف

نام شرکت

نام ونام خانوادگی

شماره شرکت

ادرس

1

شاهین تاج

خانم شاهین

33602900

بلوار ازادگان روبروی نمایندگی ایران خودرو

2

سجاد سپاهان

منصوری

33603848

بلوار جمهوری اسلامی کوچه شهید یزدانی (مخابرات مطهری)

3

گلهای بهشت سده

منصوری

خ 17 شهریور نرسیده به برج دستگرد

4

مهر گلها

فتح اله هاشمی

33603738

بلوار ازادگان جنب نمایندگی ایران خودرو

5

دانیال

نوری

33604544

خیابان مدنی بعداز اداره گاز

6

پیمان بی تا

پیمانی

33670366

بلوار توحید جنب نمایندگی ایران خودرو

7

یاران

خانم قاسمی

میدان شهداء ابتدای بلوار شهید اشرفی اصفهانی جنب کفش احمدیان

8

مهد قرآن

سراجیان

میدان نماز ابتدای خ عمران دفترموسسه مهد قران

9

نسیم

خدائی

33640403

خیابان کهندژ ایستگاه موزائیکی روبروی کوچه 95

10

تابش

قصری

33613299

خیابان شریعتی روبروی خانه زهتاب

11

ستاره شهر

مختاری

33613547

بلوار منتظری نبش کوچه 56

12

بوستان مهر گلها

غفوری

33601212

بلوارجمهوری اسلامی بعداز کوچه شهیدیزدانی روبروی پارک پیروزی

13

فیضی

09136571101

14

( 09136571101 ) اقای فیضی

( 09106375937 خانم امیریوسفی )