قابل توجه مالکان و رانندگان محترم ناوگان نفت گازسوز حمل و نقل عمومی بار شهری

کلیه خودرو های عمومی با ظرفیت بالای ده تن فعال در سراسر شهرهای کشور موظفند به ازای هر حمل بار در سطح شهر نسبت به اخذ سند حمل بار شهری (باربرگ) به صورت الکترونیک از سامانه باربرگ اقدام نمایند.

از تاریخ مذکور، سهمیه سوخت خودرو های شهری با ظرفیت بالای 10 تن فاقد سند حمل (باربرگ) به مرور کاهش خواهد یافت.

برای استفاده از نسخه وب یا دریافت نرم افزار موبایلی باربرگ به نشانی اینترنتی زیر مراجعه و یا با شماره  02175492000(داخلی 3) تماس حاصل نمایید.

www.baarbarg.ir

 پیش نیاز ها

اخذ پروانه فعالیت خودرو از سازمان تاکسیرانی خمینی شهر

ثبت نام برای پروانه اشتغال راننده در utcms.ir