مدارک مورد نیاز راننده تاکسی

  • کپی معاینه فنی
  • کپی تست گاز
  • کپی بیمه نامه شخص ثالث
  • (مورد استفاده = تاکسی/آژانس/سرویس مدارس)
  • اصل کارت شهری
  • اصل پروانه بهره برداری

راننده گرامی : همراه داشتن این برگه روزهای زوج (شنبه – دوشنبه – چهارشنبه) از ساعت 9 تا 12 صبح الزامی و اجباری می باشد و بدون این برگه هیچگونه اقدامی برای پرونده شما انجام نمی گیرد